Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№6(44) // 2008

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Ожиріння як соціальна проблема. етапи формування в осіб із захворюваннями біліарного каналу

Л.М. Пасієшвілі, Н.М. Железнякова, Т.М. Пасієшвілі

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. лікарські засоби

 

Нові перспективи серологічної діагностики целіакії в україні

О.Ю. Губська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Використання ультразвукового методу дослідження для діагностики та оцінення ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Л.В. Глушко, В.Г. Міщук, Т.Ю. Гавриш, Ю.І. Микуляк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Ефективність коригувальної терапії при неалкогольному стеатогепатиті у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.М. Хворостінка, А.В. Власенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Цитотоксические штаммы h. pylori у больных с рецидивными язвами после органосохраняющих операций, осложненных кровотечением

Н.Н. Велигоцкий, Г.Ю. Бука, Д.А. Кононенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Клініко-імунологічні аспекти алкогольного та вірусно-алкогольного цирозу печінки

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Синдром взаимного отягощения: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в сочетании с ишемической болезнью сердца

А.Б. Тверетинов, Э.Ю. Фролова,Романюк, И.Э. Кушнир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Клініко-біохімічна характеристика неалкогольного стеатогепатиту в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з туберкульозом органів дихання

Л.М. Іванова, Ю.В. Сидоренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Порушення ліпідного обміну в дітей при хронічному вірусному гепатиті с: зв'язок з генотипом вірусу та величиною вірусного навантаження

В.М. Дудник, Л.В. Мороз, Я.А. Медражевська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лікарські засоби

 

Оптимізація лікування цирозу печінки

Н.М. Олійник

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лікарські засоби

 

Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та деякі показники гуморального імунітету в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією алергійного генезу

А.О. Горобець

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лікарські засоби

 

Эзомепразол — первый блокатор протонной помпы — моноизомер: новые перспективы в лечении кислотозависимых заболеваний

Т.Л. Лапина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. огляди

 

Сравнительная оценка клинической эффективности препаратов «риабал» и «дротаверин» в комплексном лечении болевого абдоминального синдрома при хроническом рецидивирующем панкреатите

Ю.М. Степанов, Л.М. Шендрик, И.А. Васильева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. огляди

 

Досвід застосування препарату «урсолізин» для патогенетичної терапії вірусних гепатитів

О.В. Рябоконь

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. огляди

 

Топические кортикостероиды в терапии воспалительных заболеваний кишечника

С.И. Ситкин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. огляди

 

Факторы адипоцитарного происхождения в развитии гэрб и осложнений при ожирении, персонифицированная тактика лечения в зависимости от фармакогенома

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. з'їзди, конгреси, конференції

 

Xvi объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя (18—22 октября 2008 г.)

Подготовили Е.Ю. Губская, О.В. Швец

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. з\'їзди, конгреси, конференції

 

Трудные вопросы гастроэнтерологии: современные подходы к диагностике и лечению. научно-практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры внутренней медицины № 1 донецкого национального медицинского университета имени максима горького

Н.Б. Губергриц

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Ожиріння як соціальна проблема. Етапи формування в осіб із захворюваннями біліарного каналу

Л.М. Пасієшвілі, Н.М. Железнякова, Т.М. Пасієшвілі

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Нові перспективи серологічної діагностики целіакії в Україні

О.Ю. Губська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Використання ультразвукового методу дослідження для діагностики та оцінення ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Л.В. Глушко, В.Г. Міщук, Т.Ю. Гавриш, Ю.І. Микуляк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність коригувальної терапії при неалкогольному стеатогепатиті у хворих на цукровий діабет 2 типу

В.М. Хворостінка, А.В. Власенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Цитотоксические штаммы h. pylori у больных с рецидивными язвами после органосохраняющих операций, осложненных кровотечением

Н.Н. Велигоцкий, Г.Ю. Бука, Д.А. Кононенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-імунологічні аспекти алкогольного та вірусно-алкогольного цирозу печінки

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Синдром взаимного отягощения: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в сочетании с ишемической болезнью сердца

А.Б. Тверетинов, Э.Ю. Фролова,Романюк, И.Э. Кушнир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-біохімічна характеристика неалкогольного стеатогепатиту в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з туберкульозом органів дихання

Л.М. Іванова, Ю.В. Сидоренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Порушення ліпідного обміну в дітей при хронічному вірусному гепатиті С: зв'язок з генотипом вірусу та величиною вірусного навантаження

В.М. Дудник, Л.В. Мороз, Я.А. Медражевська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація лікування цирозу печінки

Н.М. Олійник

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та деякі показники гуморального імунітету в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією алергійного генезу

А.О. Горобець

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Эзомепразол — первый блокатор протонной помпы — моноизомер: новые перспективы в лечении кислотозависимых заболеваний

Т.Л. Лапина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ОГЛЯДИ

 

Сравнительная оценка клинической эффективности препаратов «Риабал» и «Дротаверин» в комплексном лечении болевого абдоминального синдрома при хроническом рецидивирующем панкреатите

Ю.М. Степанов, Л.М. Шендрик, И.А. Васильева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ОГЛЯДИ

 

Досвід застосування препарату «Урсолізин» для патогенетичної терапії вірусних гепатитів

О.В. Рябоконь

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ОГЛЯДИ

 

Топические кортикостероиды в терапии воспалительных заболеваний кишечника

С.И. Ситкин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ОГЛЯДИ

 

Факторы адипоцитарного происхождения в развитии ГЭРБ и осложнений при ожирении, персонифицированная тактика лечения в зависимости от фармакогенома

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Xvi Объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя (18—22 октября 2008 г.)

Подготовили Е.Ю. Губская, О.В. Швец

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. З\'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Трудные вопросы гастроэнтерологии: современные подходы к диагностике и лечению. Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры внутренней медицины № 1 Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького

Н.Б. Губергриц

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»