Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(46) // 2009

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Фиброз печени: современные представления о механизмах, способах диагностики и лечения

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Н.А. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. оригінальні дослідження

 

Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Етіологічні чинники цирозу печінки

О.М. Гаврилюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Поліморфізм гена гемохроматозу у хворих на хронічний гепатит с

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, О.Ф. Турський, Л.А. Лівшиц, В.М. Пампуха

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Структурно"функціональний стан еритроцита і корекція порушень при неалкогольній жировій хворобі печінки в поєднанні із гіпертонічною хворобою

В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Клініко"ендоскопічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім дуоденогастральним рефлюксом

Т.А. Соломенцева, І.Е. Кушнір, В.Б. Жукова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

М.В. Височин, Л.М. Іванова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Применение препарата «креон 25 000» в комплексе лечения пациентов с осложненными формами хронического панкреатита

В.М. Копчак, К.В. Копчак, Л.А. Перерва, А.И. Зелинский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. клінічний випадок

 

Завершення процесу загострення хронічного холециститу з дуоденітом на тлі лікування «пентасою»

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. клінічний випадок

 

Эффективность препарата «урсофальк» в высоких дозах при вирусных гепатитах

К.С. Калиаскарова, С.К. Туганбекова, А.В. Нерсесов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. клінічний випадок

 

Ефективність препарату «мукоген» при ерозивно"виразкових ураженнях гастродуоденальної зони, асоційованих з helicobacter pylori частина іі

Н.Б. Губергріц, І.В. Василенко, О.М. Агібалов, П.Г. Фоменко, Е.Л. Баланцова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. клінічний випадок

 

Cучасний підхід до антирефлюксної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

В.М. Чернобровий, С.В. Заїка, Л.О. Нікітіна

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. клінічний випадок

 

Эффективность эзомепразола в профилактике повторных язвенных кровотечений: рандомизированное исследование

J. J.Y. Sung, A. Barkun, E. J. Kuipers и соавт.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. клінічний випадок

 

Место фамотидина в лечении хронического панкреатита

Н.Б. Губергриц, К.Н. Слесарева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. клінічний випадок

 

Клинические аспекты использования ингибиторов протонной помпы при лечении кислотозависимых заболеваний

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. клінічний випадок

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пищевод барретта в клинической практике

Г.А. Соловьева, В.А. Яковенко, Е.Г. Курик

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. корпоративна інформація

 

Воспалительные заболевания кишечника: пути повышения эффективности терапии и послеоперационное ведение больных по материалам 19"го междисциплинарного симпозиума «воспалительные заболевания кишечника» и 2"го симпозиума «колопроктология для интерниста» (ви

С.И. Ситкин, В.Ю. Голофеевский, Т.В. Габрусская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. лекції

 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с гепатитами и гепатозами

Ю.О. Шульпекова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. лекції

 

Ацетонемический синдром — состояние, которое необходимо диагностировать быстро

Н.Е. Зайцева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. лекції

 

Многообразие проявлений глютеновой энтеропатии

Г.Д. Фадеенко, О.Г. Гапонова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. огляди

 

Патогенетическая роль микро" и макроэлементов сыворотки крови у больных хроническими гепатитами и циррозами печени

В.Н. Хворостинка, Л.В. Журавлева, О.В. Лахно, О.И. Цивенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. огляди

 

Роль азота оксида и мелатонина в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В.М. Каменир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Фиброз печени: современные представления о механизмах, способах диагностики и лечения

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Н.А. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження

Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Етіологічні чинники цирозу печінки

О.М. Гаврилюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Поліморфізм гена гемохроматозу у хворих на хронічний гепатит С

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, О.Ф. Турський, Л.А. Лівшиц, В.М. Пампуха

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Структурно"функціональний стан еритроцита і корекція порушень при неалкогольній жировій хворобі печінки в поєднанні із гіпертонічною хворобою

В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко"ендоскопічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім дуоденогастральним рефлюксом

Т.А. Соломенцева, І.Е. Кушнір, В.Б. Жукова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

М.В. Височин, Л.М. Іванова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Применение препарата «Креон 25 000» в комплексе лечения пациентов с осложненными формами хронического панкреатита

В.М. Копчак, К.В. Копчак, Л.А. Перерва, А.И. Зелинский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Завершення процесу загострення хронічного холециститу з дуоденітом на тлі лікування «Пентасою»

М.Б. Щербиніна, В.М. Гладун

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Эффективность препарата «Урсофальк» в высоких дозах при вирусных гепатитах

К.С. Калиаскарова, С.К. Туганбекова, А.В. Нерсесов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Ефективність препарату «Мукоген» при ерозивно"виразкових ураженнях гастродуоденальної зони, асоційованих з helicobacter pylori Частина ІІ

Н.Б. Губергріц, І.В. Василенко, О.М. Агібалов, П.Г. Фоменко, Е.Л. Баланцова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Cучасний підхід до антирефлюксної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

В.М. Чернобровий, С.В. Заїка, Л.О. Нікітіна

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Эффективность эзомепразола в профилактике повторных язвенных кровотечений: рандомизированное исследование

J. J.Y. Sung, A. Barkun, E. J. Kuipers и соавт.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Место фамотидина в лечении хронического панкреатита

Н.Б. Губергриц, К.Н. Слесарева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Клинические аспекты использования ингибиторов протонной помпы при лечении кислотозависимых заболеваний

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта в клинической практике

Г.А. Соловьева, В.А. Яковенко, Е.Г. Курик

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Воспалительные заболевания кишечника: пути повышения эффективности терапии и послеоперационное ведение больных По материалам 19"го Междисциплинарного симпозиума «Воспалительные заболевания кишечника» и 2"го Симпозиума «Колопроктология для интерниста» (Ви

С.И. Ситкин, В.Ю. Голофеевский, Т.В. Габрусская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. ЛЕКЦІЇ

 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с гепатитами и гепатозами

Ю.О. Шульпекова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

41. ЛЕКЦІЇ

 

Ацетонемический синдром — состояние, которое необходимо диагностировать быстро

Н.Е. Зайцева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

42. ЛЕКЦІЇ

 

Многообразие проявлений глютеновой энтеропатии

Г.Д. Фадеенко, О.Г. Гапонова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

43. ОГЛЯДИ

 

Патогенетическая роль микро" и макроэлементов сыворотки крови у больных хроническими гепатитами и циррозами печени

В.Н. Хворостинка, Л.В. Журавлева, О.В. Лахно, О.И. Цивенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

44. ОГЛЯДИ

 

Роль азота оксида и мелатонина в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В.М. Каменир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»