Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(52) // 2010

 

Обкладинка

 

1. точка зору

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. оригінальні дослідження

 

Діагностування інсулінорезистентності за допомогою поєднання критеріїв для метаболічного синдрому (атр ііі) та неалкогольної жирової хвороби печінки

О.В. Степанова, Н.О. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Динамика изменений уровня метаболитов оксида азота у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких

В.М. Каменир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Роль ремоделювання пілороантральної зони у розвитку моторно-евакуаторних розладів при преканцерозних станах шлунка

Т.В. Майкова, І.В. Кушніренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Ангіогенез як інструмент дослідження процесу гоєння виразок слизової оболонки стравоходу

О.С. Заячківська, А.В. Філіпський, М.Я. Савицька, М.В. Бігун, М.Р. Гжегоцький

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Морфологія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

О.Г. Курик, Г.А. Соловйова, В.О. Яковенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Епідеміологічні аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей

В.І. Боброва, О.В. П’янкова, Н.І. Надточій, В.В. Замула

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Гіперпродукція вазоактивних медіаторів як патогенетичний чинник розвитку ускладнень цирозу печінки у щурів

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Содержание фекального кальпротектина у больных хроническими воспалительными заболеваниями кишечника

Ю.М. Степанов, Н.С. Фёдорова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лікарські засоби

 

Причини консервативного лікування гострих та хронічних абдомінальних захворювань

М.В. Бондаренко, Н.М. Бондаренко, Т.А. Головацька, Н.М. Щит, В.М. Чеверда

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лікарські засоби

 

Оптимізація медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, з використанням фітопрепарату «бонджигар»

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лікарські засоби

 

Динаміка змін щитоподібної залози при лікуванні хронічного гепатиту с

І.А. Боброва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. лекції

 

Особенности гиполипидемической терапии у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом

М.Н. Долженко, А.Я. Базилевич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. лекції

 

Опыт применения препарата «пульцет» для лечения больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

В.Г. Передерий, В.В. Чернявский, Л.В. Дударь

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. лекції

 

«гепадиф®» — новый эффективный гепатопротектор для лечения диффузных хронических заболеваний печени

Ю.М. Степанов, И.Н. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. лекції

 

Хронический запор, ассоциированный с метаболическими нарушениями: особенности лечения

Ю.П. Успенский, Е.В. Балукова, Н.В. Барышникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. лекції

 

Ефективність «авеолу» при неалкогольному стеатогепатиті у поєднанні з синдромом підвищеної стомлюваності та його вплив на клітинний імунітет

В.М. Фролов, В.Д. Лук’янчук, В.О. Тєрьошин, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. лекції

 

Ефективність l-орнітин-l-аспартату в комбінації з урсодезоксихолевою кислотою при цирозі печінки

В.Г. Міщук, Т.І. Маковецька, Е.Й. Лапковський, А.І. Гоцуляк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. лекції

 

Хроническая дуоденальная гипертензия: этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. стандарти діагностики та лікування

 

Серологічні і молекулярно-біологічні методи діагностики вірусних гепатитів в і с

І.В. Євстігнєєв

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ТОЧКА ЗОРУ

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

В.І. Вдовиченко, Мкадмі Джігед

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Діагностування інсулінорезистентності за допомогою поєднання критеріїв для метаболічного синдрому (АТР ІІІ) та неалкогольної жирової хвороби печінки

О.В. Степанова, Н.О. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динамика изменений уровня метаболитов оксида азота у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких

В.М. Каменир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Роль ремоделювання пілороантральної зони у розвитку моторно-евакуаторних розладів при преканцерозних станах шлунка

Т.В. Майкова, І.В. Кушніренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ангіогенез як інструмент дослідження процесу гоєння виразок слизової оболонки стравоходу

О.С. Заячківська, А.В. Філіпський, М.Я. Савицька, М.В. Бігун, М.Р. Гжегоцький

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Морфологія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

О.Г. Курик, Г.А. Соловйова, В.О. Яковенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Епідеміологічні аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей

В.І. Боброва, О.В. П’янкова, Н.І. Надточій, В.В. Замула

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гіперпродукція вазоактивних медіаторів як патогенетичний чинник розвитку ускладнень цирозу печінки у щурів

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Содержание фекального кальпротектина у больных хроническими воспалительными заболеваниями кишечника

Ю.М. Степанов, Н.С. Фёдорова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Причини консервативного лікування гострих та хронічних абдомінальних захворювань

М.В. Бондаренко, Н.М. Бондаренко, Т.А. Головацька, Н.М. Щит, В.М. Чеверда

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, з використанням фітопрепарату «Бонджигар»

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка змін щитоподібної залози при лікуванні хронічного гепатиту С

І.А. Боброва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ЛЕКЦІЇ

 

Особенности гиполипидемической терапии у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом

М.Н. Долженко, А.Я. Базилевич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ЛЕКЦІЇ

 

Опыт применения препарата «Пульцет» для лечения больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

В.Г. Передерий, В.В. Чернявский, Л.В. Дударь

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ЛЕКЦІЇ

 

«Гепадиф®» — новый эффективный гепатопротектор для лечения диффузных хронических заболеваний печени

Ю.М. Степанов, И.Н. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ЛЕКЦІЇ

 

Хронический запор, ассоциированный с метаболическими нарушениями: особенности лечения

Ю.П. Успенский, Е.В. Балукова, Н.В. Барышникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. ЛЕКЦІЇ

 

Ефективність «Авеолу» при неалкогольному стеатогепатиті у поєднанні з синдромом підвищеної стомлюваності та його вплив на клітинний імунітет

В.М. Фролов, В.Д. Лук’янчук, В.О. Тєрьошин, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. ЛЕКЦІЇ

 

Ефективність l-орнітин-l-аспартату в комбінації з урсодезоксихолевою кислотою при цирозі печінки

В.Г. Міщук, Т.І. Маковецька, Е.Й. Лапковський, А.І. Гоцуляк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. ЛЕКЦІЇ

 

Хроническая дуоденальная гипертензия: этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

 

Серологічні і молекулярно-біологічні методи діагностики вірусних гепатитів В і С

І.В. Євстігнєєв

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»