Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(53) // 2010

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Прямий і опосередкований негативний вплив алкоголю на кісткову тканину і печінку та механізми розвитку алкогольіндукованого остеопорозу

З.М. Митник, І.Ю. Головач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. оригінальні дослідження

 

Показники клітинної ланки імунітету у підлітків, хворих на хронічний некалькульозний холецистит, при застосуванні комбінованої терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, В.С. Сідорова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Динамика клинических проявлений у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне лечения мелатонином

Г.Д. Фадеенко, В.М. Каменир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Морфологическая структура слизистой оболочки пищевода у больных с эрозивной и неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, рефрактерной к антисекреторной терапии

Ю.М. Степанов, Арби Мохамед

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Стан чинників агресії та захисту у хворих на пептичну виразку до і після антигелікобактерної терапії

В.І. Вдовиченко, О.Є. Склярова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Оцінка за гістологічними критеріями стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Зміна активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу, під час лікування

Н.І. Бикова-Труедссон, В.М. Фролов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

«вінборон» – новий вітчизняний спазмолітик з гастропротекторною дією

Н.Г. Чорноіван, В.М. Чернобровий, Г.І. Степанюк, А.С. Шаламай, А.Г. Степанюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Две цели лечения язвенной болезни — заживление язвы и эрадикация нelicobacter pylori

Т.Л. Лапина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лекції

 

Хронический гастрит: насколько это просто?

Н.Б. Губергриц

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лекції

 

Функциональные заболевания органов пищеварения и агонисты опиоидных рецепторов

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лекції

 

Порівняльний аналіз ефективності і безпечності режимів першої лінії антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу, асоційовану з нelicobacter pylori, із супутнім цукровим діабетом

І.М. Скрипник, А.В. Вахненко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. лекції

 

Коррекция моторно-эвакуаторных нарушений кишечника при синдроме раздраженного кишечника с запорами

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. лекції

 

Опыт применения препарата «риабал» в качестве премедикации при проведении эзофагогастродуоденоскопии

Е.В. Симонова, Д.В. Алейник, М.О. Пелех, Ю.Н. Володько

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. лекції

 

Метаболические эффекты пищевых волокон. пути использования в клинической медицине

М.Д. Ардатская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. лекції

 

Современные подходы к диагностике и коррекции мальабсорбции фруктозы

В.Г. Передерий, А.К. Сизенко, С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Абдоминальная боль у пациентов, перенесших оперативные вмешательства на желудке

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. з'їзди, конгреси, конференції

 

Міжнародний день здорового травлення (28 травня 2010 року, київ)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. з\'їзди, конгреси, конференції

 

Нарушение кишечного микробиоценоза и его коррекция при воспалительных заболеваниях кишечника на основе доказательной медицины

Г.Д. Фадеенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Прямий і опосередкований негативний вплив алкоголю на кісткову тканину і печінку та механізми розвитку алкогольіндукованого остеопорозу

З.М. Митник, І.Ю. Головач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Показники клітинної ланки імунітету у підлітків, хворих на хронічний некалькульозний холецистит, при застосуванні комбінованої терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, В.С. Сідорова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динамика клинических проявлений у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне лечения мелатонином

Г.Д. Фадеенко, В.М. Каменир

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Морфологическая структура слизистой оболочки пищевода у больных с эрозивной и неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, рефрактерной к антисекреторной терапии

Ю.М. Степанов, Арби Мохамед

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Стан чинників агресії та захисту у хворих на пептичну виразку до і після антигелікобактерної терапії

В.І. Вдовиченко, О.Є. Склярова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оцінка за гістологічними критеріями стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Зміна активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу, під час лікування

Н.І. Бикова-Труедссон, В.М. Фролов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

«Вінборон» – новий вітчизняний спазмолітик з гастропротекторною дією

Н.Г. Чорноіван, В.М. Чернобровий, Г.І. Степанюк, А.С. Шаламай, А.Г. Степанюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Две цели лечения язвенной болезни — заживление язвы и эрадикация Нelicobacter pylori

Т.Л. Лапина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛЕКЦІЇ

 

Хронический гастрит: насколько это просто?

Н.Б. Губергриц

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛЕКЦІЇ

 

Функциональные заболевания органов пищеварения и агонисты опиоидных рецепторов

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ЛЕКЦІЇ

 

Порівняльний аналіз ефективності і безпечності режимів першої лінії антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Нelicobacter pylori, із супутнім цукровим діабетом

І.М. Скрипник, А.В. Вахненко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ЛЕКЦІЇ

 

Коррекция моторно-эвакуаторных нарушений кишечника при синдроме раздраженного кишечника с запорами

Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ЛЕКЦІЇ

 

Опыт применения препарата «Риабал» в качестве премедикации при проведении эзофагогастродуоденоскопии

Е.В. Симонова, Д.В. Алейник, М.О. Пелех, Ю.Н. Володько

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ЛЕКЦІЇ

 

Метаболические эффекты пищевых волокон. Пути использования в клинической медицине

М.Д. Ардатская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ЛЕКЦІЇ

 

Современные подходы к диагностике и коррекции мальабсорбции фруктозы

В.Г. Передерий, А.К. Сизенко, С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ОГЛЯДИ

 

Абдоминальная боль у пациентов, перенесших оперативные вмешательства на желудке

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Міжнародний день здорового травлення (28 травня 2010 року, Київ)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. З\'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Нарушение кишечного микробиоценоза и его коррекция при воспалительных заболеваниях кишечника на основе доказательной медицины

Г.Д. Фадеенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»