Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(54) // 2010

 

Обкладинка

 

1. передова стаття

 

Причины и метаболические последствия неалкогольной жировой болезни печени

О.Я. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. оригінальні дослідження

 

Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на функціональну диспепсію, поєднану із синдромом подразненого кишечнику

Н.В. Харченко, О.М. Герасименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Дислипидемия у пациентов с неалкогольным стеатозом печени и билиарной патологией и пути ее коррекции

Ю.М. Степанов, А.Ю. Филиппова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту сучасними неінвазивними методами

Л.М. Мосійчук, М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Динаміка метаболічних показників при лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з есенціальною гіпертензією

Д.В. Білокобильська, Ю.Г. Бурмак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Динаміка рівня стабільних метаболітів оксиду азоту і мелатоніну у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі лікування мелатоніном

В.М. Каменір

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Порівняльна характеристика мікробіоценозу кишечнику у хворих на синдром подразненого кишечнику та неспецифічний виразковий коліт

В.І. Вдовиченко, О.П. Корнійчук, О.О. Меренцова, Ю.С. Лозинський

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Современные возможности коррекции печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. огляди

 

Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування комбінованого гепатопротекторного препарату «гепадиф®» як препарату терапії супроводу при прийомі статинів

І.С. Чекман, Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. огляди

 

Новые стратегии в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская, Т.А. Скороход

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. огляди

 

Роль гипоксии в развитии заболеваний органов пищеварения и обоснование применения антигипоксантов в гастроэнтерологии

И.Н. Скрыпник, А.В. Вахненко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. огляди

 

Билиарный сладж: состояние проблемы

Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. огляди

 

Эффективность использования препарата «квамател» при гастродуоденальной патологии у детей

Ю.В. Белоусов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. огляди

 

Застосування препарату «трибудат» у лікуванні пацієнтів з функціональними захворюваннями органів травлення

І.А. Коруля, І.Я. Лопух, І.М. Червак, О.П. Трикоз, Д.Т. Джанелідзе

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. огляди

 

Сучасні вимоги до проведення ерадикації helicobacter pylori у хворих з ерозивно-виразковими пошкодженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, В.В. Вавринчук, І.О. Салабай, С.В. Заїка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. огляди

 

Использование мультипробиотиков с целью профилактики антибиотикоассоциированной диареи

Friedrich C. Lang

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Некоторые данные возрастной клинической физиологии желудка

О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко , С.С. Наскалова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. з'їзди, конгреси, конференції

 

Клиническое применение водородных дыхательных тестов в гастроэнтерологии

В.Г. Передерий, С.М. Ткач, А.К. Сизенко, О.В. Швец

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. з'їзди, конгреси, конференції

 

Ожирение и helicobacter pylori

Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. з'їзди, конгреси, конференції

 

Достижения европейской панкреатологии (по материалам 42-й встречи европейского клуба панкреатологов)

Н.Б. Губергриц

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. експериментальні дослідження

 

Эффект последовательно увеличивающихся доз l-аргинина на печеночные микроциркуляцию и тканевую оксигенацию при стеатозе печени

Samia Ijaz, Marc C. Winslet, Alexander M. Seifalian

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Причины и метаболические последствия неалкогольной жировой болезни печени

О.Я. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на функціональну диспепсію, поєднану із синдромом подразненого кишечнику

Н.В. Харченко, О.М. Герасименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Дислипидемия у пациентов с неалкогольным стеатозом печени и билиарной патологией и пути ее коррекции

Ю.М. Степанов, А.Ю. Филиппова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту сучасними неінвазивними методами

Л.М. Мосійчук, М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка метаболічних показників при лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з есенціальною гіпертензією

Д.В. Білокобильська, Ю.Г. Бурмак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Динаміка рівня стабільних метаболітів оксиду азоту і мелатоніну у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі лікування мелатоніном

В.М. Каменір

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Порівняльна характеристика мікробіоценозу кишечнику у хворих на синдром подразненого кишечнику та неспецифічний виразковий коліт

В.І. Вдовиченко, О.П. Корнійчук, О.О. Меренцова, Ю.С. Лозинський

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Современные возможности коррекции печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ОГЛЯДИ

 

Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування комбінованого гепатопротекторного препарату «Гепадиф®» як препарату терапії супроводу при прийомі статинів

І.С. Чекман, Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ОГЛЯДИ

 

Новые стратегии в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская, Т.А. Скороход

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ОГЛЯДИ

 

Роль гипоксии в развитии заболеваний органов пищеварения и обоснование применения антигипоксантов в гастроэнтерологии

И.Н. Скрыпник, А.В. Вахненко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ОГЛЯДИ

 

Билиарный сладж: состояние проблемы

Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ОГЛЯДИ

 

Эффективность использования препарата «Квамател» при гастродуоденальной патологии у детей

Ю.В. Белоусов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ОГЛЯДИ

 

Застосування препарату «Трибудат» у лікуванні пацієнтів з функціональними захворюваннями органів травлення

І.А. Коруля, І.Я. Лопух, І.М. Червак, О.П. Трикоз, Д.Т. Джанелідзе

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ОГЛЯДИ

 

Сучасні вимоги до проведення ерадикації helicobacter pylori у хворих з ерозивно-виразковими пошкодженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, В.В. Вавринчук, І.О. Салабай, С.В. Заїка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. ОГЛЯДИ

 

Использование мультипробиотиков с целью профилактики антибиотикоассоциированной диареи

Friedrich C. Lang

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. ОГЛЯДИ

 

Некоторые данные возрастной клинической физиологии желудка

О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко , С.С. Наскалова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Клиническое применение водородных дыхательных тестов в гастроэнтерологии

В.Г. Передерий, С.М. Ткач, А.К. Сизенко, О.В. Швец

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Ожирение и helicobacter pylori

Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

41. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Достижения европейской панкреатологии (по материалам 42-й встречи Европейского клуба панкреатологов)

Н.Б. Губергриц

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

42. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Эффект последовательно увеличивающихся доз l-аргинина на печеночные микроциркуляцию и тканевую оксигенацию при стеатозе печени

Samia Ijaz, Marc C. Winslet, Alexander M. Seifalian

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»