Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№5(55) // 2010

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Вплив поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. лікарські засоби

 

Оцінка вмісту циклооксигенази 2-го типу в слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на нпзп-гастропатії

Ю.М. Степанов, Ю.С. Бреславець

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ожиріння: вплив адипоцитарних гормонів

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Вплив гіпергомоцистеїнемії та асоційованих з нею метаболічних порушень на прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Вплив токсигенних штамів h. pylori на морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом

М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Оптимізація лікування хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності шляхом інтеграції засобів метаболічної терапії та фітопрепаратів

О.М. Трофименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Роль и место нейропептидов в комплексной коррекции секреторно-двигательных расстройств при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов

А.А. Опарин, А.Г. Опарин, О.Е. Шаповалова, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Гістологічні та серологічні особливості перебігу кишкової метаплазії у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лікарські засоби

 

Ефективність застосування «авеолу» в комплексі медичної реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету 2 типу та його вплив на концентрацію «середніх молекул» у сироватці крові та показники ліпопероксидації

Н.І. Бикова-Труедсcон

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лікарські засоби

 

Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: частота, структура та особливості поєднаної патології

Ю.В. Рум’янцев, Г.В. Осьодло, М.А. Калашніков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лікарські засоби

 

Селенсодержащие препараты в лечении больных хроническим панкреатитом

Г.Д. Фадеенко, К.Ю. Дубров

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. лікарські засоби

 

Боль в грудной клетке при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: патогенез, особенности клиники, дифференциальная диагностика, лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко, Э.Н. Станиславская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. огляди

 

Порівняння впливу s-ізомеру пантопразолу («ультера»), омепразолу та ланcопразолу за результатами добового гастро-рн-моніторингу пацієнтів з пептичними ерозивно-виразковими захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка, І.В. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. огляди

 

Оценка функциональных возможностей факторов гуморальной детоксикации и антимикробной резистентности у больных с хронической болезнью почек iii—iv стадии и заболеваниями печени при использовании препарата «гепадиф®»

И.А. Дударь, Б.С. Шейман, О.И. Осадчая, А.М. Боярская, А.А. Артеменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. огляди

 

Статины и урсодезоксихолевая кислота: терапевтические возможности при неалкогольной жировой болезни печени

Е.В. Колесникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Эндотелиальная синтаза оксида азота как важный фактор при экспериментальном фиброзе печени

Tung-Ming Leung, George L. Tipoe, Emily C. Liong, Thomas Y.H. Lau, Man-Lung Fung, Amin A. Nanji

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оцінка вмісту циклооксигенази 2-го типу в слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на НПЗП-гастропатії

Ю.М. Степанов, Ю.С. Бреславець

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ожиріння: вплив адипоцитарних гормонів

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив гіпергомоцистеїнемії та асоційованих з нею метаболічних порушень на прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити

Н.О. Пентюк, Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вплив токсигенних штамів h. pylori на морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом

М.Ю. Зак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Оптимізація лікування хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності шляхом інтеграції засобів метаболічної терапії та фітопрепаратів

О.М. Трофименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Роль и место нейропептидов в комплексной коррекции секреторно-двигательных расстройств при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов

А.А. Опарин, А.Г. Опарин, О.Е. Шаповалова, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гістологічні та серологічні особливості перебігу кишкової метаплазії у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність застосування «Авеолу» в комплексі медичної реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету 2 типу та його вплив на концентрацію «середніх молекул» у сироватці крові та показники ліпопероксидації

Н.І. Бикова-Труедсcон

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: частота, структура та особливості поєднаної патології

Ю.В. Рум’янцев, Г.В. Осьодло, М.А. Калашніков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Селенсодержащие препараты в лечении больных хроническим панкреатитом

Г.Д. Фадеенко, К.Ю. Дубров

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Боль в грудной клетке при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: патогенез, особенности клиники, дифференциальная диагностика, лечение

Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко, Э.Н. Станиславская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ОГЛЯДИ

 

Порівняння впливу s-ізомеру пантопразолу («Ультера»), омепразолу та ланcопразолу за результатами добового гастро-рН-моніторингу пацієнтів з пептичними ерозивно-виразковими захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка, І.В. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ОГЛЯДИ

 

Оценка функциональных возможностей факторов гуморальной детоксикации и антимикробной резистентности у больных с хронической болезнью почек iii—iv стадии и заболеваниями печени при использовании препарата «Гепадиф®»

И.А. Дударь, Б.С. Шейман, О.И. Осадчая, А.М. Боярская, А.А. Артеменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ОГЛЯДИ

 

Статины и урсодезоксихолевая кислота: терапевтические возможности при неалкогольной жировой болезни печени

Е.В. Колесникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ОГЛЯДИ

 

Эндотелиальная синтаза оксида азота как важный фактор при экспериментальном фиброзе печени

Tung-Ming Leung, George L. Tipoe, Emily C. Liong, Thomas Y.H. Lau, Man-Lung Fung, Amin A. Nanji

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»