Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(57) // 2011

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Вплив сироваткового рівня адипонектину на вираженість неалкогольного стеатозу печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла

О.Я. Бабак, О.В. Колеснікова, І.В. Шуть

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. лікарські засоби

 

Патогенетичні взаємозв’язки метаболічних розладів та вільнорадикального окиснення ліпідів при поєднаному перебігу хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

О.М. Біловол, Л.Р. Бобронникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. лікарські засоби

 

Клініко-морфологічна характеристика хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. лікарські засоби

 

Корекція порушень функціонального стану печінки, вмісту ліпідів, гомоцистеїну крові, ендотеліальної функції та енергетичного обміну у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. лікарські засоби

 

Особенности липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца с синдромом раздраженного кишечника и методы их коррекции

А.Э. Дорофеев, О.А. Рассохина, А.А. Кива, В.И. Тарасова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. лікарські засоби

 

Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на ерозивну форму гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. лікарські засоби

 

Епідеміологічні аспекти стоматологічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Н.Ю. Ємельянова, О.Г. Котляренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. лікарські засоби

 

Хронічний атрофічний гастрит у дітей віком 8—9 років: ендоскопічна і морфологічна діагностика

О.Г. Курик, М.П. Захараш, В.О. Яковенко, Г.Д. Митурич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. лікарські засоби

 

Возникновение хронических эрозий желудка с позиций нарушения функциональной морфологии энтерохромаффинных клеток диффузной эндокринной системы

Т.Д. Звягинцева, Я.К. Гаманенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. лікарські засоби

 

Біохімічні маркери фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити та їхня діагностична цінність

Н.О. Пентюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. лікарські засоби

 

Принципы диагностики и рациональной фармакотерапии хронического гастрита

И.В. Маев, Н.Н. Голубев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лекції

 

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с ожирением: роль и место современного прокинетика итоприда гидрохлорида

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. лекції

 

Некоторые механизмы эзофагопротекции у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их коррекция

А.Э. Дорофеев, М.В. Афанасьев, О.А. Рассохина, О.В. Сибилев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. лекції

 

Эффективность ингибиторов протонной помпы у больных с ларингофарингеальным рефлюксом

С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. лекції

 

Досвід застосування препарату «золопент» у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

Н.В. Харченко, І.Я. Лопух, І.А. Коруля, О.П. Трикоз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. лекції

 

Особливості клінічної картини та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при поєднанні її з цукровим діабетом 2 типу

Е.Ю. Фролова-Романюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Роль ендоскопії в скринінгу, діагностиці, лікуванні та спостереженні хворих на колоректальний рак

О.О. Крилова, С.Ю. Єршова, І.І. Жихарєва, І.В. Зубкова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. огляди

 

Синдром избыточного бактериального роста: от микробиологии до лечения

В.Г. Передерий, В.А. Козлов, А.К. Сизенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. огляди

 

Хронический панкреатит: возможные механизмы развития и хронизации

Т.Н. Христич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. з'їзди, конгреси, конференції

 

Функціональна активність та роль міофібробластів у реалізації компенсаторнопристосувальних процесів у гастродуоденальній зоні

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. з'їзди, конгреси, конференції

 

Традиционная конференция «трудные вопросы гастроэнтерологии» (донецк, декабрь 2010 года)

Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. офіційна інформація

 

Удосконалення діяльності гастроентерологічної служби

Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. зарубіжна наукова періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив сироваткового рівня адипонектину на вираженість неалкогольного стеатозу печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла

О.Я. Бабак, О.В. Колеснікова, І.В. Шуть

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Патогенетичні взаємозв’язки метаболічних розладів та вільнорадикального окиснення ліпідів при поєднаному перебігу хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби

О.М. Біловол, Л.Р. Бобронникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клініко-морфологічна характеристика хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з h. pylori

Ю.В. Протас

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Корекція порушень функціонального стану печінки, вмісту ліпідів, гомоцистеїну крові, ендотеліальної функції та енергетичного обміну у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Особенности липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца с синдромом раздраженного кишечника и методы их коррекции

А.Э. Дорофеев, О.А. Рассохина, А.А. Кива, В.И. Тарасова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на ерозивну форму гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Епідеміологічні аспекти стоматологічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Н.Ю. Ємельянова, О.Г. Котляренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Хронічний атрофічний гастрит у дітей віком 8—9 років: ендоскопічна і морфологічна діагностика

О.Г. Курик, М.П. Захараш, В.О. Яковенко, Г.Д. Митурич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Возникновение хронических эрозий желудка с позиций нарушения функциональной морфологии энтерохромаффинных клеток диффузной эндокринной системы

Т.Д. Звягинцева, Я.К. Гаманенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Біохімічні маркери фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити та їхня діагностична цінність

Н.О. Пентюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Принципы диагностики и рациональной фармакотерапии хронического гастрита

И.В. Маев, Н.Н. Голубев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ЛЕКЦІЇ

 

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с ожирением: роль и место современного прокинетика итоприда гидрохлорида

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ЛЕКЦІЇ

 

Некоторые механизмы эзофагопротекции у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их коррекция

А.Э. Дорофеев, М.В. Афанасьев, О.А. Рассохина, О.В. Сибилев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. ЛЕКЦІЇ

 

Эффективность ингибиторов протонной помпы у больных с ларингофарингеальным рефлюксом

С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. ЛЕКЦІЇ

 

Досвід застосування препарату «Золопент» у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

Н.В. Харченко, І.Я. Лопух, І.А. Коруля, О.П. Трикоз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. ЛЕКЦІЇ

 

Особливості клінічної картини та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при поєднанні її з цукровим діабетом 2 типу

Е.Ю. Фролова-Романюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. ОГЛЯДИ

 

Роль ендоскопії в скринінгу, діагностиці, лікуванні та спостереженні хворих на колоректальний рак

О.О. Крилова, С.Ю. Єршова, І.І. Жихарєва, І.В. Зубкова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

41. ОГЛЯДИ

 

Синдром избыточного бактериального роста: от микробиологии до лечения

В.Г. Передерий, В.А. Козлов, А.К. Сизенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

42. ОГЛЯДИ

 

Хронический панкреатит: возможные механизмы развития и хронизации

Т.Н. Христич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

43. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Функціональна активність та роль міофібробластів у реалізації компенсаторнопристосувальних процесів у гастродуоденальній зоні

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

44. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Традиционная конференция «Трудные вопросы гастроэнтерологии» (Донецк, декабрь 2010 года)

Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

45. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Удосконалення діяльності гастроентерологічної служби

Н.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

46. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»