Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(59) // 2011

 

Обкладинка

 

1. привітання

 

До ювілею професора валерія івановича вдовиченка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. оригінальні дослідження

 

Бактеріологічний метод визначення чутливості helicobacter pylori до антибактеріальних препаратів

В.Г. Передерій, Ю.О. Володічева, Ю.Г. Кузенко, І.Г. Костенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. практика і досвід

 

Гендерні особливості поширеності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. практика і досвід

 

Аналіз лікарських помилок на амбулаторному етапі діагностики та лікування хронічного холециститу у пацієнтів молодого віку

М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. практика і досвід

 

Гістоморфологічна характеристика уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагеальним рефлюксом

А.А. Заздравнов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. практика і досвід

 

Роль резистентності слизового бар’єра верхніх відділів травного каналу в патогенезі ерозивновиразкових уражень езофагогастродуоденальної зони у військовослужбовців

І.М. Скрипник, Г.В. Осьодло

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. практика і досвід

 

Исследование взаимосвязи количественной высеваемости грибов candida spp. с факторами их патогенности у больных кандидозом пищеварительного канала

Е.А. Керимов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. практика і досвід

 

Поширеність неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та функціональної печії серед пацієнтів ревматологічного профілю

М.А. Бичков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. практика і досвід

 

Локалізація проапоптичних протеаз днкази і та ендонуклеази-g у підшлунковій залозі хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. практика і досвід

 

Рівень гастринпродукуючих клітин у шлунку при хронічній гастродуоденальній патології у дітей

В.І. Боброва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. практика і досвід

 

Опыт подготовки больного к видеоколоноскопии

Н.В. Драгомирецкая, Е.Д. Биленко, А.Н. Ижа

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. лікарські засоби

 

Патогенетические механизмы формирования неалкогольной жировой болезни печени: фокус на клиническое применение адеметионина

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. огляди

 

Вісмуту субцитрат: роль і місце у фармакотерапії захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. огляди

 

Естественное течение гаcтроэзофагеальной рефлюксной болезни и роль эзомепразола в предупреждении ее прогрессирования

С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. огляди

 

Резистентність до інгібіторів протонної помпи при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі: шляхи розв’язання проблеми (огляд літератури)

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. огляди

 

Ведение больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: лечение, основанное на доказательствах

В.В. Чернявский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Функциональные расстройства билиарного тракта и новые возможности их коррекции

Е.Ю. Губская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. огляди

 

Применение высоких доз урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите. рандомизированное контролируемое исследование

В. Ратзиу, В. де Лединген, Ф. Оберти, Ф. Матурин, К. Вартель)Бладу, К. Рену, Ф. Сони, М. Майнард, Д. Ларей, Л. Серфати, Д. Боннфонт)Русельо, Ж.)Ф. Бастар, М. Ривьер, Ж. Спенар

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. огляди

 

Новые стратегии использования пантопразола для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

S. Mathews, A. Reid, C. Tian, Q. Cai

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. огляди

 

Особенности обследования и лечения беременных с заболеваниями органов пищеварения (по материалам международных руководств и нормативнодирективных документов министерства здравоохранения украины)

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ювілеї

 

25 років львівській науковій гастроентерологічній школі (1986—2011)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. зарубіжна наукова періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ПРИВІТАННЯ

 

До ювілею професора Валерія Івановича Вдовиченка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Бактеріологічний метод визначення чутливості helicobacter pylori до антибактеріальних препаратів

В.Г. Передерій, Ю.О. Володічева, Ю.Г. Кузенко, І.Г. Костенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Гендерні особливості поширеності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

М.О. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Аналіз лікарських помилок на амбулаторному етапі діагностики та лікування хронічного холециститу у пацієнтів молодого віку

М.Б. Щербиніна, О.В. Закревська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Гістоморфологічна характеристика уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагеальним рефлюксом

А.А. Заздравнов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Роль резистентності слизового бар’єра верхніх відділів травного каналу в патогенезі ерозивновиразкових уражень езофагогастродуоденальної зони у військовослужбовців

І.М. Скрипник, Г.В. Осьодло

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Исследование взаимосвязи количественной высеваемости грибов candida spp. с факторами их патогенности у больных кандидозом пищеварительного канала

Е.А. Керимов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Поширеність неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та функціональної печії серед пацієнтів ревматологічного профілю

М.А. Бичков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Локалізація проапоптичних протеаз ДНКази І та ендонуклеази-g у підшлунковій залозі хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Рівень гастринпродукуючих клітин у шлунку при хронічній гастродуоденальній патології у дітей

В.І. Боброва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Опыт подготовки больного к видеоколоноскопии

Н.В. Драгомирецкая, Е.Д. Биленко, А.Н. Ижа

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Патогенетические механизмы формирования неалкогольной жировой болезни печени: фокус на клиническое применение адеметионина

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ОГЛЯДИ

 

Вісмуту субцитрат: роль і місце у фармакотерапії захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки

І.Г. Палій, С.В. Заїка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ОГЛЯДИ

 

Естественное течение гаcтроэзофагеальной рефлюксной болезни и роль эзомепразола в предупреждении ее прогрессирования

С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. ОГЛЯДИ

 

Резистентність до інгібіторів протонної помпи при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі: шляхи розв’язання проблеми (огляд літератури)

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. ОГЛЯДИ

 

Ведение больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: лечение, основанное на доказательствах

В.В. Чернявский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. ОГЛЯДИ

 

Функциональные расстройства билиарного тракта и новые возможности их коррекции

Е.Ю. Губская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. ОГЛЯДИ

 

Применение высоких доз урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите. Рандомизированное контролируемое исследование

В. Ратзиу, В. де Лединген, Ф. Оберти, Ф. Матурин, К. Вартель)Бладу, К. Рену, Ф. Сони, М. Майнард, Д. Ларей, Л. Серфати, Д. Боннфонт)Русельо, Ж.)Ф. Бастар, М. Ривьер, Ж. Спенар

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

41. ОГЛЯДИ

 

Новые стратегии использования пантопразола для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

S. Mathews, A. Reid, C. Tian, Q. Cai

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

42. ОГЛЯДИ

 

Особенности обследования и лечения беременных с заболеваниями органов пищеварения (по материалам международных руководств и нормативнодирективных документов Министерства здравоохранения Украины)

Г.Д. Фадеенко, Т.Л. Можина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

43. ЮВІЛЕЇ

 

25 років Львівській науковій гастроентерологічній школі (1986—2011)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

44. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»