Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(60) // 2011

 

Обкладинка

 

1. оригінальні дослідження

 

Оптимізація лікування хворих з поєднаною патологією: неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням

Л.В. Журавльова, А.В. Власенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. практика і досвід

 

Морфологические и функциональные изменения тонкой кишки при хроническом панкреатите

Н.Б. Губергриц, Ю.В. Линевский, К.Ю. Линевская, П.Г. Фоменко, Т.В. Мороз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. практика і досвід

 

Клініко-генетичні дослідження випадків хронічної печінкової патології з ризиком розвитку спадкового гемохроматозу

З.В. Осадчук, Г.Р. Акопян, О.Б. Білевич, Г.В. Макух, Н.І. Кіцера, І.Б. Ковалів

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. практика і досвід

 

Новые взгляды на патогенез дуоденальной язвы у девушек

Л.А. Страшок

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. практика і досвід

 

Комбіноване застосування протигрибкових засобів і пробіотиків у комбустіології для лікування та профілактики кандидозів і синдрому подразненого кишечнику

С.К. Борщ, Т.Р. Масляк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. практика і досвід

 

Психоемоційний стан та вміст гормонів щитоподібної залози та кортизолу в крові хворих з функціональними розладами травного каналу

О.М. Герасименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. практика і досвід

 

Методи візуалізації підшлункової залози та стан панкреатобіліарних проток у хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. практика і досвід

 

Клінічні та сонографічні особливості холестерозу жовчного міхура та хронічного некалькульозного холециститу у хворих на стеатоз печінки

Р.В. Разумний

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. практика і досвід

 

Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні засобів антигомотоксичної терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, О.В. Круглова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. практика і досвід

 

Стан системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним холециститом та ожирінням, при введенні «нуклеїнату»

І.О. Шаповалова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. практика і досвід

 

Механізм формування атрофії слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті

В.І. Боброва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. практика і досвід

 

Динаміка показників ліпідного спектра крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, при проведенні гепатозахисної терапії

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. практика і досвід

 

Роль холецистокинина и секретина в регуляции внешнесекреторной функции печени и поджелудочной железы у детей с сахарным диабетом 1 типа

Л.К. Пархоменко, А.В. Рылова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. практика і досвід

 

Застосування препаратів тіоктової кислоти в лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі гелікобактеріозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця

К.М. Компанієць

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. практика і досвід

 

Практические аспекты ведения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: возможные ловушки

В.В. Чернявский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. лікарські засоби

 

«гептрал» у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки

Г.Д. Фадєєнко, В.М. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. огляди

 

Особенности лечения больных язвенной болезнью, осложненной желудочно-кишечным кровотечением

Н.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, И.Н. Червак, Д.В. Токарь

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. огляди

 

Рецидивы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: возможные пути решения проблемы

В.П. Шипулин, В.В. Чернявский, Л.М. Купчик, Л.С. Гвоздецкая, А.С. Ситников

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. огляди

 

Ефективність ?-ліпоєвої кислоти у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ускладненим полінейропатією

І.М. Скрипник, Л.Ю. Мандрика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. огляди

 

Современные подходы к коррекции печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени

О.А. Голубовская, А.В. Шкурба

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. огляди

 

Роль масляной кислоты в лечении органических и функциональных заболеваний толстой кишки (обзор литературы)

О.В. Головенко, И.Л. Халиф, А.О. Головенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. огляди

 

Аналіз ефективності «антралю» при лікуванні алкогольного цирозу печінки

О.Є. Самогальська, О.В. Баб’як

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. огляди

 

Використання інгібіторів протонної помпи для лікування та запобігання пептичним виразкам

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Оптимізація лікування хворих з поєднаною патологією: неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням

Л.В. Журавльова, А.В. Власенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Морфологические и функциональные изменения тонкой кишки при хроническом панкреатите

Н.Б. Губергриц, Ю.В. Линевский, К.Ю. Линевская, П.Г. Фоменко, Т.В. Мороз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Клініко-генетичні дослідження випадків хронічної печінкової патології з ризиком розвитку спадкового гемохроматозу

З.В. Осадчук, Г.Р. Акопян, О.Б. Білевич, Г.В. Макух, Н.І. Кіцера, І.Б. Ковалів

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Новые взгляды на патогенез дуоденальной язвы у девушек

Л.А. Страшок

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Комбіноване застосування протигрибкових засобів і пробіотиків у комбустіології для лікування та профілактики кандидозів і синдрому подразненого кишечнику

С.К. Борщ, Т.Р. Масляк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Психоемоційний стан та вміст гормонів щитоподібної залози та кортизолу в крові хворих з функціональними розладами травного каналу

О.М. Герасименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Методи візуалізації підшлункової залози та стан панкреатобіліарних проток у хворих на хронічний панкреатит

О.О. Крилова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Клінічні та сонографічні особливості холестерозу жовчного міхура та хронічного некалькульозного холециститу у хворих на стеатоз печінки

Р.В. Разумний

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні засобів антигомотоксичної терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, О.В. Круглова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

33. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Стан системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним холециститом та ожирінням, при введенні «Нуклеїнату»

І.О. Шаповалова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

34. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Механізм формування атрофії слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті

В.І. Боброва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

35. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Динаміка показників ліпідного спектра крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, при проведенні гепатозахисної терапії

В.М. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

36. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Роль холецистокинина и секретина в регуляции внешнесекреторной функции печени и поджелудочной железы у детей с сахарным диабетом 1 типа

Л.К. Пархоменко, А.В. Рылова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

37. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Застосування препаратів тіоктової кислоти в лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі гелікобактеріозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця

К.М. Компанієць

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

38. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Практические аспекты ведения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: возможные ловушки

В.В. Чернявский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

39. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

«Гептрал» у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки

Г.Д. Фадєєнко, В.М. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

40. ОГЛЯДИ

 

Особенности лечения больных язвенной болезнью, осложненной желудочно-кишечным кровотечением

Н.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, И.Н. Червак, Д.В. Токарь

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

41. ОГЛЯДИ

 

Рецидивы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: возможные пути решения проблемы

В.П. Шипулин, В.В. Чернявский, Л.М. Купчик, Л.С. Гвоздецкая, А.С. Ситников

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

42. ОГЛЯДИ

 

Ефективність ?-ліпоєвої кислоти у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ускладненим полінейропатією

І.М. Скрипник, Л.Ю. Мандрика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

43. ОГЛЯДИ

 

Современные подходы к коррекции печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени

О.А. Голубовская, А.В. Шкурба

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

44. ОГЛЯДИ

 

Роль масляной кислоты в лечении органических и функциональных заболеваний толстой кишки (обзор литературы)

О.В. Головенко, И.Л. Халиф, А.О. Головенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

45. ОГЛЯДИ

 

Аналіз ефективності «Антралю» при лікуванні алкогольного цирозу печінки

О.Є. Самогальська, О.В. Баб’як

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

46. ОГЛЯДИ

 

Використання інгібіторів протонної помпи для лікування та запобігання пептичним виразкам

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»