Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№6(62) // 2011

 

Обкладинка

 

1. СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

 

Руководство Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени: лечение инфекции вирусного гепатита С1. Часть І

Подготовила О.Г. Гапонова

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Ефективність комплексної терапії хронічного вірусного гепатиту С, поєднаного з хронічним некалькульозним холециститом

О.Я. Бабак, В.М. Фролов, Я.А. Соцька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Функціональна печія та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у студентів у період зміненого психоемоційного стану

Г.М. Магльована, М.А. Бичков, Г.І. Ковальчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив метаболітного препаратуна показники аденілової системиу хворих на хронічний токсичнийгепатит, поєднаний з хронічнимнекалькульозним холециститом, на тлі ожиріння

І.О. Шаповалова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

«Печія вихідного дня»: поширеність, фактори ризику, профілактика

В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд, Я.П. Свердан

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Функціональна диспепсія: можливості фармакологічної корекції

В.В. Чернявський, В.О. Козлов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Надійність антигенного калового тесту в діагностиці гелікобактеріозу

М.А. Бичков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Ефективність інвазивних методів виявлення Helicobacter pylori у хворих на хронічний ерозивний антральний гастрит з урахуванням функціонального стану печінки

Н.С. Гаврилюк, Н.Г. Вірстюк, І.В. Цимбаліста

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий

С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Патогенетическое обоснование применения препарата «Гепадиф®» у больных неалкогольным стеатогепатитом

Н.В. Харченко, Г.А. Анохина, В.В. Харченко, Н.Д. Опанасюк, И.Я. Лопух

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Гастрит после эрадикации Helicobacter pylori — простые следы или серьезные последствия?

М.А. Ливзан, С.И. Мозговой, А.В. Кононов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ОГЛЯДИ

 

Статины в гепатологии: «царевна-лягушка» или «жаба»?

Н.Б. Губергриц, Н.В. Ларева

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ОГЛЯДИ

 

Вирусные гепатиты: стандартная терапия и использование природных факторов

Н.В. Драгомирецкая, И.Б. Заболотная, Т.И. Малыхина, А.Н. Ижа, Н.А. Шевченко, Н.В. Калиниченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ОГЛЯДИ

 

Воспалительные заболевания кишечника и беременность

Е.И. Сергиенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ОГЛЯДИ

 

Практична гастроентерологія: використання інгібіторів протонної помпи в лікуванні шлунково-кишкових кровотеч з верхніх відділів травного каналу

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ОГЛЯДИ

 

Фактори захисту слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва, П.Г. Кондратенко, Є.Є. Раденко, В.Ю. Делій

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ОГЛЯДИ

 

Новые тенденции в антихеликобактерной терапии

Г.Д. Фадеенко, Е.Г. Куринная

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. З’ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Маастрихтский консенсус IV — 2010: основные положения и их актуальность для Украины

В.Г. Передерий, С.М. Ткач

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. З’ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Все о целиакии: врачи для врачей (18 ноября 2011 г., Киев)

Подготовила Е.Ю. Губская

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ЗАРУБІЖНА НАУКОВА ПЕРІОДИКА

 

Зарубіжна наукова періодика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»