Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(63) // 2012

 

Обкладинка

 

1. Стандарти діагностики та лікування

 

Руководство Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени: лечение инфекции вирусного гепатита С Часть ІI

О.Г. Гапонова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Показники синдрому ендогенної «метаболічної» інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, при застосуванні комбінованої терапії

О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, О.В. Круглова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Динаміка змін показників психовегетативного стану у військовослужбовців з функціональною диспепсією протягом лікування

А.С. Свінціцький, Д.О. Коршевнюк, О.П. Коршевнюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Вивчення вмісту еNOS та іNOS у слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на НПЗП-гастропатії до та після лікування

Ю.М. Степанов, Ю.С. Бреславець

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Добовий ритм інтрагастрального рН у пацієнтів похилого віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки

М.С. Романенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Лікарські засоби

 

Ефективність «Холіверу» в лікуванні хворих з холестерозом жовчного міхура на тлі ожиріння

Н.Б. Губергріц, П.Г. Фоменко, Г.М. Лукашевич, О.О. Голубова, Е.М. Станіславська, О.М. Агібалов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Лікарські засоби

 

Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов в лечении больных хроническим панкреатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями органов пищеварения

Т.Н. Христич

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Лікарські засоби

 

Современные взгляды на безопасность и побочные эффекты ингибиторов протонной помпы

С.М. Ткач, В.Б. Доготарь, В.И. Кутовой

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Лікарські засоби

 

Роль інноваційної форми пантопразолу в лікуванні хворих на НПЗП-гастропатію

І.Г. Палій, С.В. Заїка, С.П. Колісник, В.В. Вавринчук, І.О. Салабай

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Лікарські засоби

 

Стартовий кислотоблокувальний ефект «Золопенту» (пантопразол) за даними багатогодинного гастро-рН-моніторингу у хворих із пептичною стравохідно-шлунково-дуоденальною патологією

В.М. Чернобровий, Н.М. Кізлова

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Огляди

 

Стеатоз, інсулінорезистентність і хронічний гепатит С: патогенетичні механізми та клінічне значення

О.А. Голубовська, Х.О. Пронюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Антихеликобактерная терапия: акцент на препараты висмута

Г.Д. Фадеенко, Е.Г. Куринная

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Лекції

 

Коррекция секреторной и моторно-эвакуаторной функции желудка как краеугольный камень предупреждения рецидивов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В.В. Чернявский

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Лекції

 

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы: естественное течение, патогенез, современные подходы к диагностике и лечению

С.М. Ткач

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Клінічний випадок

 

Клинический случай безоара желудка и тонкой кишки

Л.Н. Мосийчук, Т.В. Бондаренко, И.А. Васильева

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. З’їзди, конгреси, конференції

 

Научно-практическая конференция «Cложные аспекты гастроэнтерологии» (Донецк, 10—11 ноября 2011 г.)

Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Інформація

 

Звіт про роботу Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія» у 2011 році

М.Б. Щербиніна

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Зарубіжна Наукова Періодика

 

Зарубіжна наукова періодика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. Особистості

 

К 100-летию со дня рождения профессора Александра Яковлевича Губергрица

Я.С. Циммерман

 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»