Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(70) // 2013

 

Обкладинка

 

1. ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

 

Вступне слово редактора

О.Я. Бабак

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Ювілеї

 

До ювілею професора Тамари Миколаївни Христич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Ювілеї

 

До 60-річчя Юрія Івановича Решетілова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Передова стаття

 

Современная гепатология: достижения, проблемы и перспективы

О.Я. Бабак

Ключові слова: Гепатология, проблемы, перспективы, хронические заболевания печени, диагностика, лечение.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Предиктори ризику розвитку та тяжкості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей

С.В. Сокольник

Ключові слова: Діти, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, предиктори.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Механізми формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті

М.І. Марущак, М.М. Антонічев, Л.П. Мазур

Ключові слова: Цукровий діабет 2 типу, стеатогепатит, вільнорадикальне окиснення.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Лікарські засоби

 

Експериментальний аналіз впливу адсорбувальних препаратів на гостре отруєння стрихніном

С.Ю. Штриголь

Ключові слова: «Фосфалюгель», «Смекта», активоване вугілля, стрихнін, судоми.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Лікарські засоби

 

Синдром раздраженного кишечника и возможности его коррекции

Г.Д. Фадеенко, О.В. Чирва

Ключові слова: Cиндром раздраженного кишечника, микрофлора кишечника, патогенез, методы коррекции, пребиотики, сорбенты.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Лікарські засоби

 

Біліарний рефлюкс-гастрит та рефлюкс-езофагіт: актуальні питання застосування препарату «Укрлів» — урсодезоксихолевої кислоти (перспектива добового езофаго-імпеданс-рН-моніторингу)

В.М. Чернобровий

Ключові слова: Біліарний рефлюкс, гастрит, езофагіт, урсодезоксихолева кислота, добовий езофаго-імпеданс-рН-моніторинг.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Лікарські засоби

 

Оптимізація лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій

Н.Б. Губергріц, П.Г. Фоменко, О.О. Голубова, Г.М. Лукашевич

Ключові слова: Ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони, неалкогольний стеатогепатит, атеросклероз черевної аорти та її гілок, карнітин, «Гепадиф».

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Лікарські засоби

 

Оценка терапевтических подходов к лечению неалкогольного стеатогепатита в Украине и его взаимосвязь с факторами риска: результаты открытого мультицентрового проспективного исследования DIREG_L_04443

Скрыпник

Ключові слова: Неалкогольный стеатогепатит, метаболический синдром, факторы риска, лечение, эссенциальные фосфолипиды.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Лікарські засоби

 

Хронічний гепатит С: небажані явища противірусної терапії та їх корекція

І.А. Боброва

Ключові слова: Хронічний гепатит С, противірусна терапія, небажані явища.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Лікарські засоби

 

Вивчення впливу блокаторів Н++-АТФази різних поколінь на антиагрегантні властивості клопідогрелю (експериментальне дослідження)

І.Г. Палій, В.В. Вавринчук, С.В. Заїка

Ключові слова: Блокатори Н++-АТФази, пантопразол, «Нольпаза», рабепразол, омепразол, езомепразол, антиагрегантна тепарія, клопідогрель.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Лікарські засоби

 

Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка у детей и их коррекция препаратом «Иберогаст»

Ю.В. Белоусов , Е.Б. Ганзий, К.В. Волошин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Лікарські засоби

 

Современный взгляд на проблему запора в период беременности

Ю.Б. Успенская

Ключові слова: Запор беременных, слабительные средства, нарушение моторной функции, кишечник, псиллиум, семена подорожника.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Лікарські засоби

 

Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть І

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, В.С. Рахметова

Ключові слова: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, неэрозивная рефлюксная болезнь, ингибиторы протонной помпы, рефрактерность к терапии, «кислотный карман».

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Лікарські засоби

 

Корекція зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу

Т.Ю. Юзвенко

Ключові слова: Підшлункова залоза, цукровий діабет 2 типу, лікування.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Лікарські засоби

 

Хронічний гепатит С у хворих з абдомінальним ожирінням: клініко-патогенетичні особливості та сучасні можливості оптимізації лікування із застосуванням есенційних фосфоліпідів

О.В. Рябоконь, Д.П. Іпатова, Л.О. Ушеніна

Ключові слова: Хронічний гепатит С, абдомінальне ожиріння, лікування, есенційні фосфоліпіди.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. Огляди

 

Модификация диеты как одна из ключевых стратегий ведения больных с синдромом раздраженной кишки

С.М. Ткач, А.К. Сизенко

Ключові слова: Синдром раздраженного кишечника, лечение, диета.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. Огляди

 

Постпищевая липемия и воспаление: взаимосвязь с образом жизни и метаболическим синдромом

В.А. Чернышов, Л.В. Богун

Ключові слова: Постпрандиальная липемия, воспаление, сосудистая дисфункция, образ жизни, инсулинорезистентность, лечебные мероприятия.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. Огляди

 

Факторы риска развития и прогрессирования алкогольной болезни печени

Т.А. Соломенцева

Ключові слова: Алкогольная болезнь печени, алкогольный стеатоз, алкогольный стеатогепатит, факторы риска.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»