Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(71) // 2013

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Ендоскопічні та морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при синдромі подразненого кишечнику

А.С. Свінціцький, Г.А. Соловйова, О.Г. Курик, С.А. Нагієва

Ключові слова: синдром подразненого кишечнику, закреп, діарея, слизова оболонка товстої кишки, інфільтрація.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету

А.В. Власенко

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічний синдром, цукровий діабет, гіпер ліпідемія, гіпергомоцистеїнемія, інсулінорезистентність.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Анемія у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з позицій гематологічного стрес-синдрому

Т.Й. Бойко

Ключові слова: анемія, хронічні запальні захворювання кишечнику, запалення, гомеостаз заліза.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Состояние цитопротекции в слизистой оболочке желудка при применении некоторых препаратов с антихеликобактерным эффектом

А.В. Якубов, Н.И. Пулатова

Ключові слова: желудок, цитопротекция, «Де-Нол», тетрациклин, фуразолидон.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Особливості секреторної функції та характер мікробної контамінації вмісту шлунка за різних форм хронічного панкреатиту

Ю.М. Степанов, О.О. Крилова, А.І. Руденко, Л.В. Тропко, Т.М. Сейтл

Ключові слова: хронічний панкреатит, шлункова секреція, мікробна контамінація вмісту шлунка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Оптимізація лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику

О.М. Кульчицька

Ключові слова: синдром подразненого кишечнику, антидепресанти, мелатонін

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу

О.О. Абрагамович, Ю.П. Довгань, М.Р. Ферко, М.О. Абрагамович, С.Я. Толопко

Ключові слова: цироз печінки, синдром портальної гіпертензії, ультразвукове допплерофлоуметричне обстеження судин черевної порожнини.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Лікарські засоби

 

Динаміка серологічних та морфологічних показників атрофіч-ного гастриту в результаті ерадикації Helicobacter pylori

М.Ю. Зак

Ключові слова: атрофічний гастрит, Н. pylori, антигелікобактерна терапія

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Лікарські засоби

 

Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику з діареєю

І.А. Коруля, І.Я. Лопух, О.М. Герасименко

Ключові слова: синдром подразненого кишечнику, діарея, лікування, антагоністи 5-НТ3-рецепторів, лоперамід

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Лікарські засоби

 

К вопросу о формах выпуска препарата «Гепадиф®»

Н.Б. Губергриц, С.Н. Лящук

Ключові слова: «Гепадиф®», карнитин, оротовая кислота, растворимость, фармакокинетика

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Лікарські засоби

 

Гель алюминия фосфата: преимущества применения в лечении кислотозависимых заболеваний

М.Б. Щербинина

Ключові слова: антациды, ингибиторы протонной помпы, гастрит, НПВП-гастропатии, постэради кационный период, «Фосфалюгель», морфологические изменения слизистой оболочки желудка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Лікарські засоби

 

Дисфункция сфинктера Одди и хронический панкреатит

Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород

Ключові слова: дисфункция сфинктера Одди, болевого синдрома, хронический панкреатит, отилония бромид

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Лікарські засоби

 

Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть ІI

Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, В.С. Рахметова

Ключові слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рефрактерность к терапии, пути преодо ления рефрактерности, «кислотный карман», альгинаты

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Лікарські засоби

 

Сучасні аспекти діагностики і фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

В.М. Чернобровий, С.Г. Мелащенко

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, езофаго-імпеданс-рН-моніторинг, прокінетики, «Домрид SR»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Лікарські засоби

 

Сучасні стратегії в терапії хворих на хронічний гепатит С (За матеріалами 48-ї конференції Європейської асоціації з вивчення печінки, 24—28 квітня 2013 року, Амстердам)

Л.В. Мороз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Огляди

 

Профилактические мероприятия при неалкогольной жировой болезни печени: существует ли способ снизить риск развития заболевания?

О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, К.А. Сытник

Ключові слова: неалкогольная жировая болезнь печени, метаболический синдром, профилактика, физическая активность, питание

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Огляди

 

Кардіологічні симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу

В.І. Вдовиченко, Я.П. Свердан

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, цукровий діабет, кардіологічні симптоми, по ширеність, діагностика, лікування.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Огляди

 

Споживання фруктози та гіперурикемія, подагра: актуальність у роботі лікаря загальної практики — сімейної медицини

В.М. Рудіченко

Ключові слова: фруктоза, глюкоза, цукроза, гіперурикемія, подагра

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. Огляди

 

Роль рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, в патологии печени

М.С. Расин

Ключові слова: жировая болезнь печени, гепатокарцинома, рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. Ювілеї

 

Слово об учителе. К юбилею профессора Н.В. Драгомирецкой

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. Оголошення

 

І наукова сесія НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ І ТЕОРЕТИЧНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ (20—21 червня 2013 року, м. Дніпропетровськ)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»