Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№5(79) // 2014

 

Обкладинка

 

1. Офіційна інформація

 

V З’їзд гастроентерологів України (18 —19 вересня 2014 р., Київ)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Стипендіати конкурсу наукових робіт молодих учених до V з’їзду гастроентерологів України

 

Повышение эффективности диагностики и лечения больных с разными вариантами неэрозивной рефлюксной болезни, сочетанной с функциональной диспепсией

Д. Т. Джанелидзе

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Стипендіати конкурсу наукових робіт молодих учених до V з’їзду гастроентерологів України

 

Застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну в комплексній терапії функціональної диспепсії

І. В. Корендович, А. С. Свінціцький, К. М. Ревенок

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Стипендіати конкурсу наукових робіт молодих учених до V з’їзду гастроентерологів України

 

Современные подходы к диагностике функциональной диспепсии

Т. Е. Куглер

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Критерії прогнозування перебігу та розвитку ускладнень гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з різним трофологічним статусом

Г. Д. Фадєєнко, І. Е. Кушнір, В. М. Чернова, Т. М. Бондар

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Особенности экспрессии фактора некроза опухоли и фактора роста гепатоцитов у детей с герпесвирусным поражением печени

Н. Ф. Чернега, В. О. Шадрин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Результати комплексного відновного лікування із застосуванням мінеральної води «Лужанська № 7» хворих на хронічний некалькульозний холецистит

М. М. Данилаш, П. П. Ганинець, О. В. Сарканич, Ю. В. Макара

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Динаміка показників стану дихальних м’язів та функції зовнішнього дихання у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі антирефлюксної терапії лансопразолом

Ю. Л. Шкарівський, М. А. Станіславчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Первый в Украине опыт эндоскопической туннельной подслизистой диссекции гигантской липомы кардиального отдела пищевода

В. А. Яковенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Оцінка структурних змін магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки як печінковій маніфестації метаболічного синдрому й надлишковій масі тіла в осіб середнього та похилого віку

О. Д. Терсіна, В. І. Бульда

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Оригінальні дослідження

 

Влияние длительного психоэмоционального стресса на функциональное состояние париетальных клеток слизистой оболочки желудка (синдром «усталости париетальных клеток»)

А. А. Авраменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Оригінальні дослідження

 

Клініко-лабораторні вияви та механізми прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу

Л. П. Мазур

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Оригінальні дослідження

 

Особенности клинических проявлений хронического панкреатита у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением

Ю. А. Шеховцова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Лікарські засоби

 

Синдром раздраженного кишечника: акцент на воспалительную природу заболевания и принципы современной терапии

Т. Д. Звягинцева, С. В. Гриднева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Лікарські засоби

 

Перебіг хронічного гепатиту С на тлі метаболічних чинників ризику як складових метаболічного синдрому та сучасні підходи до його корекції

О. А. Голубовська, О. В. Кулєш

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Лікарські засоби

 

Рациональное ведение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и перспективы излечения

В. В. Чернявский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Стандарти діагностики та лікування

 

XXVII Международная рабочая встреча Европейской группы по изучению Helicobacter pylori (12—13 сентября 2014 г., Рим)

C. М. Ткач, А. Р. Левченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Стандарти діагностики та лікування

 

Пробиотики, пребиотики и кишечная микрофлора: современный взгляд

Е. Г. Куринная

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»