Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№5(85) // 2015

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Особенности суточной рН-метрии пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни

А. Е. Гриднев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Диагностика болезни Крона при ложноотрицательных результатах илеоколоноскопии

Т. Г. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Особливості оцінки чинників ризику виникнення ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічні лейкемії

Г. С. Маслова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Ефективність застосування пробіотиків у лікуванні синдрому подразненого кишечника у дітей

О. Л. Личковська, О. З. Гнатейко, О. Г. Яворський, Х. О. Семен, Х. Б. Козерема, В. Д. Семен, О. П. Єлісеєва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Ефективність лікування алопуринолом, розувастатином та урсодезоксихолевою кислотою у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з гіперурикемією та ожирінням

А. С. Свінціцький, Н. П. Козак, О. В. Барабанчик, А. Б. Гладчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Зв’язок делеційного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1 з біохімічними показниками крові та параметрами про- та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

В. П. Присяжнюк, Л. П. Сидорчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Лікарські засоби

 

Хронический гастрит и канцеропревенция. Роль препаратов коллоидного субцитрата висмута в профилактике рака желудка

Г. Д. Фадеенко, Я. В. Никифорова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Лікарські засоби

 

Порівняльні особливості кислотосупресивного ефекту першої дози езомепразолу за даними багатогодинного гастро-рН-моніторингу (фармакопроби)

В. М. Чернобровий, С. Г. Мелащенко, О. О. Ксенчин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Лікарські засоби

 

«На переднем крае» абдоминальной боли

Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, П. Г. Фоменко, А. Е. Клочков

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Лікарські засоби

 

Стресс-индуцированные заболевания эзофагогастродуоденальной зоны: подходы к профилактике и терапии

Интервью с Г. В. Осёдло

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Огляди

 

Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії

Н. В. Харченко, Є. Я. Скляров, Г. А. Анохіна, Х. Б. Аксентійчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Порівняльний аналіз різних тестів для діагностики синдрому надмірного бактеріального росту у тонкій кишці

В. Г. Пєрєдєрій, Л. О. Матяш

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Огляди

 

Роль фактора росту фібробластів-21 у регуляції обміну речовин при різних захворюваннях

О. Я. Бабак, К. А. Лапшина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Огляди

 

Роль кишечно-печеночной ассоциации и кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени

С. М. Ткач, Т. Л. Чеверда, А. В. Казнодий

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Лекції

 

Желчнокаменная болезнь: механизмы развития, подходы к терапии

Г. Д. Фадеенко, В. М. Чернова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Лекції

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза до лечения

С. В. Гриднева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. З наукового спадку

 

О проблемах старения в работах И. И. Мечникова

Л. С. Семенова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»